Αναχωρήσεις από Αθήνα

Μπάνσκο οργανωμένες εκδρομές Χριστούγεννα 2017 από Αθήνα

Μπάνσκο Θεοφάνεια εκδρομές από Αθήνα 4,5,6 ημέρες

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές Θεοφάνεια από Αθήνα

Μπάνσκο μετά τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 4,5,6 ημέρες

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές μετά τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2017 από Αθήνα

Μπάνσκο Δεκέμβριος εκδρομές από Αθήνα  4,5,6 ημέρες

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές Δεκέμβριος 2017 Ski Opening Season από Αθήνα

Μπάνσκο 28η Οκτωβρίου 
4,5 ημέρες

Μπάνσκο – Σόφια – Μον. Ρίλα – Σαντάνσκι – Μέλνικ – Μον. Ρόζεν – Ιαματικές πηγές Μπάνυα και χαλάρωση στα spa των πολυτελών ξενοδοχείων

Αναχωρήσεις από Βόλο, Λάρισα

Λαρισα – Μπάνσκο 28η Οκτωβρίου
4,5 ημέρες

Μπάνσκο – Σόφια – Μον. Ρίλα – Σαντάνσκι – Μέλνικ – Μον. Ρόζεν – Ιαματικές πηγές Μπάνυα και χαλάρωση στα spa των πολυτελών ξενοδοχείων

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές Δεκέμβριος 2017 Ski Opening Season από Λάρισα, Βόλο

Μπάνσκο οργανωμένες εκδρομές Χριστούγεννα 2017 αναχώρηση από Λάρισα, Βόλο

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές μετά τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2017 Ski από Λάρισα, Βόλο

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές Πρωτοχρονιά από Λάρισα, Βόλο

 Μπάνσκο Θεοφάνεια εκδρομές από Λάρισα 3,4,5 ημέρες

 

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές Θεοφάνεια από Λάρισα, Βόλο

Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη

Μπάνσκο 28η Οκτωβρίου
4,5 ημέρες

Μπάνσκο – Σόφια – Μον. Ρίλα – Σαντάνσκι – Μέλνικ – Μον. Ρόζεν – Ιαματικές πηγές Μπάνυα και χαλάρωση στα spa των πολυτελών ξενοδοχείων

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές Δεκέμβριος 2017 Ski Opening Season από Θεσσαλονίκη

Μπάνσκο οργανωμένες εκδρομές Χριστούγεννα 2017 από Θεσσαλονίκη

Μπάνσκο οργανωμένες οδικές εκδρομές μετά τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2017 Θεσσαλονίκη

Μπάνσκο αεροπορικές εκδρομές Θεοφάνεια 3,4,5 ημέρες

 

Μπάνσκο αεροπορικές εκδρομές Θεοφάνεια 2018

Αεροπορικές Εκδρομές